Agrafa [2.4] Hiking Map


Year: 2018 ISBN: D_978-960-91379-73b Type: HIKING (1:10000 - 1:75000) Scale: 1:50.000
Price: 5.00 €
Select File Type
.87.rar
.84.rar
.prc.rar
.kmz.rar


A region full of mountains. Between Acheloos and Tavropos, two steep mountain ranges cross the north of Evritania: the Western Agrafa mountains (Delidimi, Fteri, Liakoura) and the Eastern Agrafa peaks (Katarachias, Svoni, Prosialiko, Kafki). Between the two ranges flows the river Agrafiotis. To the east of Tavropos, a series and smoother mountains of Martsa, Bulgara, Trikorfo extend up to the imposing Mount Tymfristos (the well-known Velouchi).