Ελλάδα, οδικός - γεωφυσικός


Έτος έκδοσης: 2011 ISBN: D_978-960-9412-117 Τύπος: ΚΡΑΤΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ Κλίμακα: 1:800.000
Τιμή: 5.00 €
Επιλογή Τύπου Αρχείου
.87.rar
.84.rar
.prc.rar
.kmz.rar


Νέος χάρτης της Ελλάδας, πολιτικός και γεωφυσικός σε κλίμακα 1:800.000 (διπλής όψης)
στο χάρτη αποτυπώνονται με ακρίβεια και ευκρίνεια:

  • το κύριο ασφάλτινο οδικό δίκτυο (αυτοκινητόδρομοι, εθνικές οδοί, κεντρικοί ασφαλτόδρομοι) αλλά οι βασικές χωμάτινες συνδέσεις,
  • οι νέοι δήμοι του “Καλλικράτη”,
  • φωτοσκιασμένο γεωφυσικό ανάγλυφο με όλα τα βουνά, τις λίμνες, τα ποτάμια, τα κύρια ακρωτήρια, τα νησιά,
  • οι κύριοι αρχαιολογικοί χώροι και τα μοναστήρια,
  • τα χιονοδρομικά κέντρα, τα εθνικά πάρκα, τα λουτρά, οι ωραιότερες παραλίες, τα καμπιγκ, οι οργανωμένες μαρίνες.

Ο χάρτης είναι τυπωμένος στο απολύτα αδιάβροχο και εύπλαστο "χαρτί" Polyart επικολλημένος αλλά αποσπώμενος σε χαρτονένιο εξώφυλλο.
Συμπληρώνεται από ένθετο έντυπο, με χιλιομετρικό πίνακα αποστάσεων, ευρετήριο των νεών δήμων, των αρχαιολογικών χώρων, των βουνών και των χιονοδρομικών κέντρων και αποστάσεις λιμανιών.