Νάξος και Μικρές Κυκλάδες [10.28]


Έτος έκδοσης: 2018 ISBN: 978-960-8195-547 Τύπος: ΝΗΣΙΑ (Διάφορες κλίμακες) Κλίμακα: 1:40.000
Τιμή: 7.00 €


Στη νέα έκδοση του χάρτη Νάξος και Μικρές Κυκλάδες, προστέθηκαν πολλές πεζοπορικές διαδρομές και όλο το δίκτυο που συντήρησε και σηματοδότησε το Τμήμα Πολιτισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και η διαδρομή του Naxos Trail