Τοπωνυμικά Αττικής


Έτος έκδοσης: 2013 ISBN: 9789608667686 Συγγραφέας: Νίκος Νέζης
Τιμή: 20.00 €


Στο βιβλίο καταγράφονται τα τοπωνύμια της ηπειρωτικής Αττικής (με τα γεωγραφικά της όρια και όχι τα διοικητικά) που αφορούν τόσο τα τοπωνύμια του πολιτιστικού περιβάλλοντος (οικισμοί - μοναστήρια - εκκλησάκια - αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία - βυζαντινά & ιστορικά μνημεία), όσο και τα τοπωνύμια του φυσικού περιβάλλοντος. Για την τεκμηρίωση των καταγραφών αυτών ο συγγραφέας - ερευνητής Νίκος Νέζης άντλησε πληροφορίες από διάφορους χάρτες (από τα μέσα του 19ου αι.), από τα Φ.Ε.Κ. 180 ετών (1833-2012), καθώς και από διάφορες συλλογές τοπωνυμίων.