ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΑΡΤΗΣ, ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ


Έτος έκδοσης: 2011 ISBN: 9780792230342 Τύπος: Παγκόσμιος Χάρτης
Τιμή: 143.00 €


ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 295 Χ 193 cm, ΓΗΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.