ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ


Έτος έκδοσης: 2011 ISBN: 9780792230343 Τύπος: Παγκόσμιος Χάρτης
Τιμή: 143.00 €


Παγκόσμιος χάρτης με μπλε χρώμα στη θάλασσα. Η προβολή που έχει επιλεγεί μειώνει τις παραμορφώσεις της ξηράς όσο πλησιάζουμε προς τους πόλους. Σημειώνονται οι κύριοι άνεμοι και τα θαλάσσια ρεύματα. Ειδικά ένθετα απεικονίζουν το Βόρειο και Νότιο Πόλο, τη βλάστηση της γης και την πυκνότητα του πληθυσμού παγκοσμίως