Αναρριχητικός οδηγός νομού Χανίων


Έτος έκδοσης: 2007 ISBN: 978-960-8195-950 Συγγραφέας: Μεσαρχάκης Μανώλης
Τιμή: 15.00 €


Ένας χρήσιμος οδηγός για τους αναρριχητές που επισκέπτονται την περιοχή των Χανίων στην Κρήτη.
Καλύπτει επτά αναρριχητικά πεδία, τέσσερα γύρω από την πόλη των Χανιών, ένα εκτεταμένο στο φαράγγι του Θέρισου, ένα εντυπωσιακό στον Γκίγκιλο και τους Πύργους του, μέσα στον Εθνικό Δρυμό Σαμαρίαςκαι λενα τελευταίο στην έξοδο του φαραγγίου της Αράδενας, στην υπέροχη παραλία Μάρμαρα.
Περιλαμβάνει οδηγίες προσπέλασης, χαράξεις σε φωτογραφίες, σκίτσα, περιγραφές των διαδρομών και άλλες πληροφορίες.