ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΑΡΤΗΣ "ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑΣ"


Έτος έκδοσης: 2014 ISBN: 5060146592147 Τύπος: Παγκόσμιος Χάρτης Συγγραφέας: luckies of london
Τιμή: 32.00 €


Μετά την επιτυχία του χάρτη σε φελλό, σας παρουσιάζουμε τον παγκόσμιο χάρτη σε Μαυροπίνακα. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται και οι κιμωλίες.