Πάρνηθα


Έτος έκδοσης: 2006 ISBN: 978-960-8195-875 Συγγραφέας: Νίκος Νέζης
Τιμή: 18.50 €


Μια μονογραφία για την Πάρνηθα που καλύπτει τα θέματα της γεωγραφίας, του φυσικού περιβάλλοντος, της πεζοπορίας και άλλων δραστηριοτήτων αναψυχής. Το βιβλίο κάνει επίσης μια διαχρονική αναφορά στον πολιτισμό και τα μνημεία με έμφαση στα αρχαία οχυρά και φρούρια, τους αρχαίους δήμους, τον νεότερο εποικισμό και τα χριστιανικά μνημεία του βουνού. Περιλαμβάνει τέλος αλφαβητικό κατάλογο των τοπωνυμίων της Πάρνηθας καθώς και εκτενή βιβλιογραφία ανά θεματική ενότητα.