ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Προτεινόμενα προϊόντα - Νέες εκδόσεις

Μπορείτε να αγοράσετε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα γεωαναφερμένους ψηφιακούς χάρτες στους τέσσερις παρακάτω τύπους:

  • Χάρτη γεωαναφερμένο στο ΕΓΣΑ 87 (όνομα αρχείου *.87.rar), ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα GIS ή προγράμματα διαχείρισης δεδομένων GPS που υποστηρίζουν το ΕΓΣΑ 87.
  • Χάρτη γεωαναφερμένο στο WGS84 το παγκόσμιο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς  (όνομα αρχείου *.84.rar), ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα GIS ή προγράμματα διαχείρισης δεδομένων GPS - και για κινητά (βλ παρακάτω).
  • Χάρτη με κατάληξη *.prc το οποίο είναι έτοιμο να εισαχθεί στο πρόγραμμα PathAway για Pocket PC και κινητά τηλέφωνα - (αγοράζετε την έκδοση Express από το site τους www.pathaway.com στην τιμή των 29.90 USD) στο οποίο φορτώνονται οι χάρτες με κατάληξη prc, που αγοράζετε από το δικό μας site.
  • Για τα κινητά τηλέφωνα iPhone ή τηλέφωνα με λειτουργικό Android έχετε και άλλη μία επιλογή: το δωρεάν πρόγραμμα της Avenza, PDF MAPS στο οποίο φορτώνετε χάρτες ΑΝΑΒΑΣΗ που αγοράζετε είτε από το AppStore και το Google Play είτε από το δικό μας site (τα αρχεία με κατάληξη 84). Στο τηλέφωνο φορτρώνετε το αρχείο *84.tif (αφού αποσυμπιέσετε το rar αρχείο) Η μεταφορά μπορεί να γίνει για μεν τα iPhones μέσω dropbox, ενώ για όσα έχουν λειτουργικό Android μπορεί να γίνει και μέσα microSD κάρτας. Στην πρώτη οθόνη του PDF MAPS πατάτε το + για να φορτώσετε το χάρτη
  • Χάρτη με κατάληξη *.kmz το οποίο αφορά τα καινούργια μοντέλα GPS που έχουν τη δυνατότητα να φορτώνουν εικόνες χαρτών. Παρακαλούμε ελέγξτε από το site της Garmin αν το μοντέλο GPS που έχετε, υποστηρίζει "Custom Maps".

Απαγορεύεται η αντιγραφή και αναπαραγωγή των ψηφιακών αρχείων. Επιτρέπεται η εκτύπωσή τους μόνο για μη εμπορική χρήση.

Δείτε οδηγίες για την εισαγωγή χαρτών στο OZI explorer.