Φωτογραφικές υπηρεσίες

Διενέργεια αεροφωτογραφήσεων και επίγειων φωτογραφήσεων.

Φλαμίνγκο