Μελέτες σήμανσης πεζοπορικών διαδρομών

Εκπονούμε μελέτες για τη σήμανση μονοπατιών και αναλαμβάνουμε την επίβλεψη ή και την υλοποίησή τους

Παρακάτω παραθέτουμε αποσπάσματα της μελέτης που εκπονήσαμε για το δίκτυο των μονοπατιών της Σκύρου και φωτογραφίες μετά την ολοκλήρωση της σήμανσης.

 

απόσπασμα της μελέτης για τη σήμανση των μονοπατιών της Σκύρου Σήμανση μονοπατιών Σκύρου