Ψηφιοποίηση χαρτών

Ψηφιοποίηση χαρτών και τοπογραφικών διαγραμμάτων και δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους.

Παράδειγμα:

  • Τμήμα του χάρτη περιοχής Αρχαίας Ολυμπίας
Τμήμα του χάρτη περιοχής Αρχαίας Ολυμπίας